Deklarację można wydrukować, uzupełnić i zostawić w recepcji podczas najbliższej wizyty. Zgodnie z Ustawą o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych każda osoba ubezpieczona ma prawo do wyboru lekarza rodzinnego, a także może zmienić lekarza pierwszego kontaktu i zdecydować się na korzystanie z usług innego specjalisty. Każdemu ubezpieczonemu przysługuje prawo do bezpłatnej zmiany lekarza podstawowej opieki z zdrowotnej – jednak nie częściej niż trzy razy w roku. W razie pytań skontaktuj się z nami.