Oferujemy profilaktyczne usługi zdrowotne dopasowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki firm. Dzięki naszym abonamentom medycznym pracodawca może nie tylko spełnić ustawowy obowiązek w formie badań medycyny pracy, ale także zapewnić pracownikom kompleksową opiekę medyczną, w tym konsultacje lekarzy specjalistów, badania diagnostyczne oraz rehabilitacje leczniczą.

Coraz większa grupa pracodawców chętnie korzysta z tej formy opieki nad zatrudnionymi, sprzyja ona bowiem poprawie efektywności pracy, ogranicza absencję chorobowa pracowników, stanowi także ważny element motywacyjny. Świadczenia w wyżej wskazanym zakresie są udzielane na podstawie umowy zawieranej z pracodawcą.

Wypełnij formularz, aby otrzymać ofertę

* Bez uzupełnienia tego pola, CM Medica nie będzie mogło skontaktować się z Państwem w celu realizacji zgłoszenia.
** Proszę o wybór dowolnej formy kontaktu. W przypadku nie uzupełnienia pól w żadnej z proponowanych form kontaktu, CM Medica nie skontaktuje się z Państwem.

Administratorem podanych danych jest Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock(dalej: CM Medica”). W CM Medica powołany jest Inspektor Ochrony Danych, do którego można kierować zapytania na adres: daneosobowe@cmmedica.pl. Pani Pana Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie, w tym jednorazowego przedstawienia oferty CM Medica. Podanie danych osobowych w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, aby CM Medica mogło się z Państwem skontaktować i przedstawić ofertę.

W celu zapoznania się pełną treścią klauzuli informacyjnej kliknij TUTAJ.

[Administrator Danych]

Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail daneosobowe@cmmedica.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

[Inspektor Ochrony Danych]

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: daneosobowe@cmmedica.pl lub pisemnie na adres: Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock.

[Przetwarzanie danych]

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie, w tym przedstawienia oferty CM Medica – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu w związku, z którym zostały zgromadzone lub do czasu odwołania przez Panią/Pana wyrażonej zgody.

[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, np. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

[Pani/Pana prawa]

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.