Centrum Medyczne PZU Zdrowie Medica przystąpiło do Narodowego Programu Szczepień, by pomóc w walce z pandemią. Do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia zgłosiliśmy nasze placówki przy ul. Chemików 7 i ul. Kutrzeby 11, w których będzie można zaszczepić się przeciw COVID-19. Aktualne informacje na temat Narodowego Programu Szczepień, w tym lista placówek, które wykonują szczepienia, znajdą się na stronie: http://www.gov.pl/szczepimysie.

Przebieg szczepień

Narodowy Program Szczepień zakłada dostarczenie bezpiecznych i skutecznych szczepionek w jak najkrótszym czasie. Szczepienia będą darmowe i dobrowolne. Szczepienia zostały podzielone na etapy:

​​​​​•    Etap 0 obejmuje pracowników służby zdrowia (personel medyczny, pomocniczy i administracyjny), domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych, pracowników aptek, hurtowni farmaceutycznych, pracowników uczelni medycznych i studentów kierunków medycznych.
•    Etap I obejmuje pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia (w kolejności 
od najstarszych), służby mundurowe oraz nauczycieli. 
•    Etap II obejmuje osoby poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi przyczyniającymi się do zwiększenia ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19; osoby będące w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego 
lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia; osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne.
•    Etap III obejmuje przedsiębiorców i pracowników sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, pozostałe osoby powyżej 18. roku życia.

Jak umówić się na szczepienie

 •  989 specjalna infolinia NFZ
 •  24 364 77 01 infolinia CM Medica w godz. 7.00-14.35 lub osobiście w recepcji
 •  IKP Internetowe Konto Pacjenta na pacjent.gov.pl

Zgłoszenie można przesłać mailowo na adres: szczepienia@cmmedica.pl, podając imię, nazwisko, numer PESEL i telefon komórkowy.
Pamiętaj! Dane przesyłane drogą elektroniczną powinny być zaszyfrowane, a hasło podane w odrębnej wiadomości. Po dokonaniu rezerwacji otrzymasz SMS potwierdzający termin wizyty szczepiennej.
 

Skierowania na szczepienia będą wystawiane automatycznie za pomocą e-skierowania, w transzach zgodnych z etapami Narodowego Programu Szczepień dla poszczególnych grup wiekowych i zawodowych. E-skierowanie będzie widoczne tylko dla osób obsługujących proces rejestracji. E-skierowanie będzie ważne 60 dni. Lekarz może wystawiać indywidualne e-skierowanie tylko w przypadku, gdy ważność pierwszego skierowania minie lub osoba nie posiada numeru PESEL. Nie trzeba posiadać numeru e-skierowania,aby umówić się na szczepienie – wystarczy znać swoje dane osobowe.

Kiedy można zapisać się na szczepienie

Na szczepienie będzie można się umawiać zgodnie z kolejnością ustaloną w Narodowym Programie Szczepień. Obecnie trwa realizacja Etapu „0”. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia zapisy seniorów na szczepienia przeciw COVID-19, które będą realizowane w Etapie „1” odbędą się w dwóch fazach: 15 stycznia rozpoczną się zapisy dla seniorów, którzy skończyli 80 lat a od 22 stycznia dla osób, które skończyły 70 lat. Szczegóły realizacji zarówno Etapu „1”, jak i kolejnych etapów będziemy publikować w ślad za bieżącymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

Jakie korzyści daje szczepienie

 • Uodparnia na wirusa wywołującego COVID-19.
 • Chroni przed zachorowaniem (w 95%) i ewentualnymi powikłaniami.
 • W przypadku zachorowania, pomaga w łagodnym przebiegu choroby.
 • Pozwala chronić siebie i bliskich oraz osoby narażone na ciężki przebieg COVID-19.
 • Ogranicza ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, czyli pomaga w walce z pandemią i umożliwia szybszy powrót do normalności.
 • Jest  dobrym przykładem dla innych i wpływa na postawę osób z bliskiego otoczenia.

Kwalifikacja do szczepienia

Przed wizytą w placówce wydrukuj, wypełnij i podpisz kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego. Lekarz przeanalizuje Twój kwestionariusz i na jego podstawie dokona kwalifikacji do szczepienia. 

Jeśli nie możesz wydrukować kwestionariusza lub masz problem z jego wypełnieniem będziesz mógł to zrobić w przychodni bezpośrednio przed kwalifikacją, korzystając z pomocy personelu przychodni.

Przeciwwskazania do szczepienia

Koniecznie poinformuj lekarza jeśli:

 • jesteś uczulony na jakikolwiek składnik szczepionki,
 • po podaniu poprzedniej dawki (dotyczy to również podawania wszystkich innych szczepionek) wystąpiła u Ciebie reakcja alergiczna.

Omów z personelem szczepiącym, jeżeli:

 • miałeś ciężką reakcję alergiczną lub zaburzenia oddychania po jakimkolwiek szczepieniu;
 • zemdlałeś po zastrzyku;
 • chorujesz na cokolwiek w tej chwili, zwłaszcza z wysoką gorączką (przy łagodnym​​​przebiegu infekcji szczepienie jest możliwe);
 • masz problemy z krzepnięciem krwi, łatwo tworzą się siniaki lub przyjmujesz leki​​​​​​przeciwzakrzepowe;
 • masz osłabiony układ immunologiczny w wyniku choroby, takiej jak zakażenie wirusem HIV lub przyjmujesz leki, (np. kortykosteroidy) wpływające na odporność;
 • jesteś w ciąży lub karmisz piersią.

Powiedz personelowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które planujesz stosować oraz o jakichkolwiek niedawno otrzymanych szczepionkach.

 

Ogólne zasady szczepień

 1. Szczepionka – szczepionkę podaje się domięśniowo w dwóch dawkach, w odstępie 21 dni. Obie dawki muszą pochodzić od tego samego producenta i zostać podane w tym samym punkcie szczepień.
 2. Dokumentacja medyczna – po szczepieniu otrzymasz elektroniczne potwierdzenie wykonania szczepienia oraz karteczkę z planowaną datą podania kolejnej szczepionki. Nie musisz umawiać się na kolejną wizytę szczepienną.
 3. Obserwacja po szczepieniu – po szczepieniu musisz odczekać min. 15 min w wyznaczonej poczekalni.
   

Działania niepożądane

Bardzo częste działania niepożądane: mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób:

 • w miejscu wstrzyknięcia: ból, obrzęk,
 • zmęczenie,
 • ból głowy,
 • ból mięśni,
 • ból stawów,
 • dreszcze, gorączka. ​​​

Częste działania niepożądane: mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 osób:

 • zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia,
 • nudności.

Niezbyt częste działania niepożądane: mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 100 osób:

 • powiększone węzły chłonne,
 • złe samopoczucie,
 • ból kończyny,
 • bezsenność
 • swędzenie w miejscu wstrzyknięcia.

Rzadkie działania niepożądane: mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 1 000 osób:

 • przemijające jednostronne porażenie nerwu twarzowego.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • ciężka reakcja alergiczna.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione wyżej, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych


Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309

strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

oraz podać numer serii/Lot, jeśli jest dostępny.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 

Ważne!

Śledź naszą stronę, na bieżąco aktualizujemy informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19, harmonogramu i zapisów.