Dla sporej grupy ozdrowieńców pokonanie COVID-19 jest ważnym, ale pierwszym krokiem na drodze do powrotu do pełnej sprawności. Specjaliści szacują, że przynajmniej jedna trzecia pacjentów ma powikłania po chorobie wywołanej koronawirusem. Najczęściej są to: problemy z oddychaniem, zmniejszona ogólna sprawność organizmu i tolerancja wysiłku fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenia lękowe i depresyjne.

W odzyskaniu pełni sił pomaga rehabilitacja. Nasza placówka przygotowała kompleksowy program rehabilitacji po chorobie COVID-19, realizowany w trybie ambulatoryjnym na podstawie kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Do programu rehabilitacji COVID-19 w gabinecie fizjoterapeutycznym są kwalifikowani ozdrowieńcy, jednak nie później niż 6 miesięcy od zakończenia choroby. Są to przede wszystkim pacjenci z utrzymującą się dusznością, która poważnie utrudnia normalne funkcjonowanie.

Siłę duszności określa się na podstawie specjalnej skali mMRC (modified Medical Research Council). Wynik równy lub wyższy jeden, w pięciostopniowej skali, powoduje, że pacjent może zostać skierowany na rehabilitację. Przyjmuje się, że u pacjenta ze wynikiem jeden duszność występuje podczas szybkiego marszu po płaskim terenie lub pojawia się przy wchodzeniu na niewielkie wzniesienie.

Zabiegi i wizyty u fizjoterapeutów w rehabilitacji ambulatoryjnej są realizowane na podstawie skierowania. Skierowanie wystawia pacjentowi m.in. lekarz rodzinny. Rehabilitacja postcovidowa w poradni trwa do 6 tygodni i jest podzielona na kilka etapów.

Kwalifikacja do programu jest przeprowadzana podczas wstępnej wizyty fizjoterapeutycznej. Specjalista przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem oraz wykonuje podstawowe próby i badania, m.in. oddechowe i wysiłkowe, aby ocenić stan zdrowia pacjenta na początku programu. Wyniki badań początkowych będą porównywane z wynikami po zakończeniu programu i posłużą do oceny efektów terapii.

Po wizycie wstępnej fizjoterapeuta ustala z pacjentem kalendarz indywidualnych wizyt terapeutycznych. Program zakłada trzy takie wizyty w każdym tygodniu rehabilitacji. Jednak, gdy stan zdrowia będzie tego wymagał, pacjent może liczyć na dodatkową wizytę w trakcie programu.

Terapia polega na wykonywaniu treningów oddechowych, wytrzymałościowych i interwałowych. Pacjenci poznają ćwiczenia, które już po zakończeniu programu, powinni samodzielnie i bezpiecznie wykonywać w domu.

W zależności od potrzeb i stanu zdrowia chorego możliwe jest włączenie dodatkowych elementów terapii, m.in. technik odksztuszania, treningu równowagi, specjalnych metod rehabilitacji dla pacjentów z problemami neurologicznymi.

Po zakończeniu ćwiczeń i treningów fizjoterapeuta oraz pacjent spotykają się na wizycie końcowej. Powtarzają badania i testy wykonane podczas pierwszej wizyty i porównują wyniki, m.in. próby zmęczeniowe i oddechowe (określające skalę występowania duszności).

Obowiązkowym elementem programu jest edukacja, dzięki której pacjenci będą wiedzieć więcej o samej chorobie i jej powikłaniach. Każdy uczestnik programu dowie się, jak radzić sobie ze skutkami choroby i co robić, aby jak najszybciej wrócić do pełnej sprawności.

Pacjenci dostaną praktyczne wskazówki i szczegółowe plany treningowe, które ułatwią im samodzielnie dochodzenie do zdrowa. Skorzystają z gotowych porad i ćwiczeń dotyczących duszności i zespołu przewlekłego zmęczenia po infekcji wirusowej. Otrzymają również plany z zestawami ćwiczeń do samodzielnego stosowania w domu.