Spółka działa od 1999 roku i posiada dwie placówki zlokalizowane na terenie Oświęcimia. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych prywatnych podmiotów medycznych na lokalnym rynku, cieszący się dużym zaufaniem wśród pacjentów. SZOZ Multimed oferuje szeroki zakres usług medycznych: podstawową opiekę zdrowotną, porady lekarskie ponad 20 specjalności (m.in. ginekologiczna, kardiologiczna, okulistyczna, dermatologiczna), stomatologię, diagnostykę obrazową (USG i RTG), medycynę pracy oraz rehabilitację dla dzieci i dorosłych w ośrodku rehabilitacji dziennej i oddziale rehabilitacji stacjonarnej. Placówka kładzie duży nacisk na jakość obsługi pacjenta, a w szczególności bezpieczeństwo procesu leczenia oraz sprawną pracą personelu medycznego. Podmiot świadczy usługi zarówno komercyjnie jak i w ramach NFZ, obsługując pacjentów indywidualnych, przedsiębiorstwa i osoby posiadające ubezpieczenia zdrowotne.

W ostatnim czasie PZU Zdrowie umacnia swoją obecność w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Kilka tygodni temu otworzyliśmy nową placówkę w Krakowie. Przejęcie SZOZ Multimed w Oświęcimiu to kolejna inwestycja, która rozszerzy ofertę medyczną placówek wchodzących w skład sieci PZU Zdrowie w południowej części Polski. Cieszymy się, że dołącza do nas podmiot o dużej renomie na lokalnym rynku, który będzie mógł zapewnić kompleksową obsługę pacjentów PZU Zdrowie. – mówi Julita Czyżewska, prezes Zarządu PZU Zdrowie SA.

Nowo przejęta spółka doskonale wpisuje się w wielospecjalistyczny profil PZU Zdrowie, które konsekwentnie  rozbudowuje swoją sieć. Obecnie obejmuje ona ponad 60 własnych placówek zdrowotnych, współpracuje z ponad 2100 placówkami partnerskimi oraz 50 szpitalami i ponad połową aptek w 500 miastach w Polsce.