Pobierz załączony wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej i uzupełniony przekaż pracownikowi recepcji.

Kopię dokumentacji medycznej możesz odebrać osobiście lub przez upoważnioną przez Ciebie osobę. W tym celu będzie musiała okazać pracownikowi recepcji uzupełniony druk upoważnienia.

Na prośbę pacjenta dokumentacja medyczna może zostać udostępniona elektronicznie przez przesłanie jej skanów na adres e-mail wskazany w pisemnym oświadczeniu pacjenta, na formularzu Wniosek o wysłanie dokumentacji medycznej drogą elektroniczą. Uzupełniony wniosek należy przesłać na adres: dokumentacja@cmmedica.pl.

Udostępnienie następuje z zachowaniem zasad bezpieczeństwa danych, w szczególności pliki ze skanami dokumentacji medycznej są opatrywane hasłem.