Zdrowa Postawa

W dniu 07.06.2019 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych nastąpiło podpisanie umowy dla projektu „Zdrowa Postawa”.

Projekt zakłada poprawę stanu zdrowia 300 dzieci w zakresie chorób kręgosłupa w województwie mazowieckim tzn. w Płocku i powiecie płockim.

W ramach Projektu zapewniamy realizację modułu dotyczącego schorzeń kręgosłupa dla 5 grup, w każdej znajdzie się 60 dzieci z las I-VI, zajęcia prowadzone będą w podgrupach ok. 12 osobowych. Czas udziału każdego uczestnika to 6 miesięcy.

Oferowane wsparcie obejmować będzie również:

 1. Działania informacyjno-promocyjne
 2. Kwalifikację uczestników
 3. Działania informacyjno-edukacyjne:
  • Badania ankietowe
  • Edukacja zdrowotna
  • Interwencja terapeutyczna
  • Indywidualne porady fizjoterapeutyczne.

O włączeniu do projekty decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejscem realizacji świadczeń będzie Centrum Medyczne PZU Zdrowie Medica przy ul. Chemików 7 oraz ul Kutrzeby 11 jak również w szkołach podstawowych na terenie powiatu płockiego i w Płocku.
Tytuł Projektu: „Zdrowia Postawa”
Beneficjent: Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o.
Całkowita wartość projektu: 1 683 000,00 zł
Kwota dofinansowania UE: 1 564 500,00 zł
Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2019 – 31.12.2021 rok.

Zdrowe nawyki naszym przyjacielem!

W dniu 07.06.2019 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych nastąpiło podpisanie umowy dla projektu „Zdrowe nawyki naszym przyjacielem !”.

Projekt zakłada poprawę stanu zdrowia 300 dzieci w zakresie otyłości w województwie mazowieckim tzn. w Płocku i powiecie płockim.

W ramach Projektu zapewniamy realizację modułu dotyczącego schorzeń kręgosłupa dla 5 grup, w każdej znajdzie się 60 dzieci z las I-VI, zajęcia prowadzone będą w podgrupach ok. 12 osobowych. Czas udziału każdego uczestnika to 6 miesięcy.

Oferowane wsparcie obejmować będzie również:

 1. Działania informacyjno-promocyjne
 2. Kwalifikację uczestników
 3. Działania informacyjno-edukacyjne:
  • Badania ankietowe
  • Edukacja zdrowotna
  • Interwencja terapeutyczna
  • Indywidualne porady dietetyka.

O włączeniu do projekty decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejscem realizacji świadczeń będzie Centrum Medyczne PZU Zdrowie Medica przy ul. Chemików 7 oraz ul Kutrzeby 11 jak również w szkołach podstawowych na terenie powiatu płockiego i w Płocku.
Tytuł Projektu: „Zdrowe nawyki naszym przyjacielem !”
Beneficjent: Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o.
Całkowita wartość projektu: 1 543 500,00 zł
Kwota dofinansowania UE: 1 431 000,00 zł
Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2019 – 31.12.2021 rok.

Bądźmy zdrowi

W dniu 01.06.2018 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych nastąpiło podpisanie umowy dla projektu "Bądźmy zdrowi".

Projekt zakłada poprawę stanu zdrowia 300 dzieci w zakresie chorób kręgosłupa w województwie mazowieckim tzn. w Płocku i powiecie płockim.

W ramach Projektu zapewniamy realizację modułu dotyczącego schorzeń kręgosłupa dla 5 grup, w każdej znajdzie się 60 dzieci z las I-VI, zajęcia prowadzone będą w podgrupach ok. 12 osobowych. Czas udziału każdego uczestnika to 6 miesięcy.

Oferowane wsparcie obejmować będzie również:

 1. Działania informacyjno-promocyjne
 2. Kwalifikację uczestników
 3. Działania informacyjno-edukacyjne:
  • Badania ankietowe
  • Edukacja zdrowotna
  • Interwencja terapeutyczna
  • Indywidualne porady fizjoterapeutyczne.

O włączeniu do projekty decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejscem realizacji świadczeń będzie Centrum Medyczne PZU Zdrowie Medica przy ul. Chemików 7 oraz ul Kutrzeby 11 jak również w szkołach podstawowych na terenie powiatu płockiego i w Płocku.
Tytuł Projektu: „Bądźmy zdrowi”
Beneficjent: Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o.